بازاریابی پزشکان

بازاریابی پزشکان در دنیای پر از رقابت حاضر، یکی‌ از نیازهای ضروری هر ساختمان پزشکی برای بقا و بالا بردن کیفیت خدمات ارائه شده است می باشد. عدم توجه به بازاریابی در ساختمان پزشکان باعث به هدر رفتن منابع و یا صرف هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار می شود.

در عصر حاضر پزشکان باید ازاصول بازاریابی برای ارائه‌ خدمات و ارضای نیاز مشتریان خود کمک بگیرند.

پزشکان متخصص در رشته های متخصصان بیماری‌های پوستی ،پزشک های دندانپزشکی و…، می‌توانند از یک کمپین بازاریابی پزشکان استفاده کنند. برای جذب افراد جدید و حفظ  بیماران فعلی یک کمپین تبلیغاتی دارای انبوهی ایده و روش های بازاریابی می باشد.

بازاریابی پزشکان

ایده ها بازاریابی پزشکان

ایده پردازی و بازاریابی برخلاف تصور عامه کار هرکسی نیست علت ناکارآمدی بسیاری از کاری ما این است که فکر کنیم میتوانیم از پس هر کاری بربیایم در صورتی که هر کسی موظف است در زمینه کاری خویش نظر دهد.

بازاریاب براساس یافته ها و تجربیان چندین ساله و ارتباط های که با سایر افراد دارد ایده پردازی میکند.

دادن یک کوپن با برگه تخفیف از خدمات رایگان مرکز پزشکی میتواند یک روش تبلیغاتی محسوب شود .

فرآیند تصمیم‌گیری به عنوان یک بازاریاب در بازاریابی ساختمان پزشکی عمل  به یافتن راهکارهای جذب بیماران جدید، درزمان مناسب واطمینان ازبازگشت بیماران باید توجه داشت .

بسیاری از پزشکان اکنون دارای وب سایت های شخصی که درآن به ارائه اطلاعات ، خبرنامه‌ها، وبینارها، سمینارها و کتاب‌ها در موضوع شیوه‌های پزشکی می پردازند،در حال تلاش برای برقراری ارتباط و آموزش استاندارد‌های خدمات درمانی به بیماران هستند.

تحقیق جالبی از جستجو در فضای مجازی در ایران

  • ۷۲٪ کاربران اینترنتی ایرانی  در سال گذشته اطلاعات سلامتی را جستجو کرده اند
  • ۴۷٪ کاربران اینترنتی  ایرانی در مورد پزشکان و متخصصان آن حوزه جستجو کرده اند
  • ۳۸٪ کاربران اینترنتی ایرانی  در مورد مطب ها، بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی جستجو کرده اند

بازاریاب پزشکی 

مهندس امیر سودی:

09190908520

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

کلمات کلیدی:

#بازاریابی برای پزشکان

#نحوه بازاریابی تجهیزات پزشکی

#تکنیک های بازاریابی تجهیزات پزشکی

#شرکت بازاریابی تجهیزات پزشکی

#بازاریابی دندانپزشکی