درباره ما

تقویت نام تجاری شما( بازاریابی)

هدف ما ساده است، برای ایجاد چیزهایی که مردم به آن توجه دارند. ما بر اساس این اصل تاسیس شدیم و همیشه به آن عمل خواهیم کرد و باعث افزایش درامد شما میشود

مشاوره بازاریابی و مشاوره فروش

مهندس امیر سودی:

تجربیات من طی سالهای گذشته ، در صنف های مختلفی صرف شده است و با توجه به دانش و تجربه گذشته سعی می کنم دیگر شما تجربه های پشت سر گذاشته من را تجربه نکنید. ما می توانیم در مشاوره بازاریابی و مشاوره فروش، تعیین استراتژی های بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتری و تولید سرنخ های فروش نتایج خوبی با هم بدست آوریم.

آموزش کارکنان سازمان شما ، تجربه کاری  در حوزه آنلاین ، تبلیغات کاری شما، مشاوره مدیران مجموعه از جمله اهداف ما  می باشد .

همراه:09125851448

 

ورامین خیابان شهدا خیابان شهید محمودی(دادگاه سابق)