مشاوره کارآفرینی

حالا به دوران بعد از تبلیغات می پردازیم:

آمار تبلیغات رو بگیرید:وظیفه هر تبلیغ کننده ی اینه که بعد از تبلیغ بهتون insight رو بده پس بدون هیچ تردیدی این را ازشون بخواید؟؟حالا چه آماری مهم است؟

آمار reach : تبلیغ شما چه در پست باشد چه در استوری لازم که reach رو ببینید تخمین بزنید چقدر از فالورهای این صفحه در زمان تبلیغ حضور داشتند.حالا این از این جهت بهتون دید میده که میزان فالورهای فعال صفحه رو تا حدی تخمین بزنید  و از جهت دیگر بهتون در تخمین ctr هم کمک میکند .

 کسب و کار آنلاین

آمار tap sticker: اگر تبلیغ در استوری باشد داخل  insight فاکتور tap sticker است.این بیان کننده ی که چقدر از تعدا کسایی که این استوری رو دیدن روی اسم شما زدن.خب قطعا هر چقدر این عدد بالا باشد یعنی تبلیغ شما خوشایند تر بوده اما چطور دوتاصفحه رو با هم مقایسه کنیم ؟ اینجاست که به ctr می رسیم

آمار ctr:نشون دهنده ی نرخ کلیک روی لینک گذاشته شده است.تو استوری میتونیم ctr رو نسبت tap sticker به reach در نظر بگیرید.حالا اگه به صفحه ctr 10 درصد داشت و یکی 20 درصد به این معنی میتونه باشه که تبلیغ شما تو صفحه دوم از نظر مخاطب جالب تر بوده است

و اما ctr همه چیز نیست:دقت کردید هرجا حرف از ctr بود حرف از جذابیت تبلیغ گفته شد نه خود صفحه.خب حالا هنگام تبلیغ شما باید پروفایل ویزیتتون رو یادداشت کنید و 24 ساعت یعد تبلیغ اونو مجدد ببینید.اختلاف لین دو عدد یک آمار تخمینی از تعداد کسایی که وارد صفحه شده میدهد.

مشاوره کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار

چقدر صفحه مان خوب بوده است ؟؟یه نسبت دیگه هم بسازید از تعداد کسایی که وارد صفحه شدن و تعدا کسایی که فالو کردن شما رو.قطعا یکی نیست این دو عدد. این عدد بهتون میگه جقدر تونستید پیجی بسازید که در نگاه اول برای مخاطب جذاب تلقی میشود.