صنف پزشکان

مدیریت درمانگاهها و بیمارستانها

شرکت بازاریابی و تبلیغاتی بَسا در زمینه های احیاء مراکز درمانی راکد و دندانپزشکی های مجموعه شما با شیوه های نوین بازاریابی و تبلیغات آماده عقد قرارداد همکاری میباشد جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.

مهندس امیر سودی(09125851448)