در دنیای امروز رقابت در دنیای تجارت خیلی بالا رفته و ما با اجرای پروژه‌های مختلفی توانسته ایم  درآمد شرکت‌ها را تا ۱۱۰۰% افزایش داده و هزینه‌های آنها را تا ۱۸% کاهش دهیم. از طرفی با بهینه‌سازی وب‌سایت شرکت‌ها، توانستیم بدون صرف هیچ هزینه‌ای، راندمان فروش آنها را بسیار بالاتر از وضعیت موجود برده و نیاز به تبلیغات را در آنها کاهش دهم