فراموش نکنید که اگر برنامه ریزی دقیقی برای تبلیغات کسب و کار خود نداشته باشید ممکن است تا ۹۰٪ از بودجه تبلیغاتی خود را به هدر بدهید. در واقع بهتر است بدانید که برنامه ریزی کلید موفقیت یک برنامه تبلیغاتی است و ما در این امر مهم در کنار شما هستیم  هدف تبلیغ را مشخص کنید؛ آیا می خواهید مشتریان جدید پیدا کنید یا به مشتریان موجود اطلاعات بدهید؟